06-05-2023 | Moerastrail! Schuitwater

In het mooie Noord-Limburg organiseren wij de Schuitwater Trail, met de prachtige heide en oerbossen en door het enige moerasgebied van Nederland

Schuitwater
Het Schuitwater in Broekhuizen aan de Maas, dichtbij Arcen, is een uniek moerasgebied, met vele langgerekte bruggetjes. De variatie is enorm met elzenbroekbossen, moerasvegetatie, open water en vochtige gras- en hooilanden. De Eeuwenoude bossen met heel veel glooiing maken het gebied af. In het Schuitwater komen ook droge gebieden voor. Ze bestaan uit kleinschalige loof- en naaldbossen, voedselarme graslanden, droge en vochtige heideterreinen en een aantal vennen. Paarden houden hier het gras kort. Ooit was er een oude Maasgeul, nu is er stilstaand water. En dat water is een moeras geworden waar je door mag trailen. Over prachtige bruggetjes die zich kronkelend een weg banen langs riet, kikkers en allerlei moerasplanten. Steek je door dan belandt je plots op de heide, met grote Grazers en fraaie eenzame bomen. Om dan (net zo plots) uit te komen in een eeuwenoud bos. Een bos dat ruw is, ongeordend, doorleefd en pittig. Hogerop liggen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, vennen en akkers. En vergis je niet, er is hier niet veel vlak. Er zijn heel veel venijnige klimmetjes. Het Schuitwater is uniek door de variatie van zeer natte tot kurkdroge gebieden.

Wil jij een Ultra lopen? Van 20 naar 50km?

Bekijk het Start2Ultra programma van Cor

TOP